Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie  
 im. Komisji Edukacji Narodowej


 
Menu

                      Aktualności

        Grono pedagogiczne

              Projekt "Pierwszaki"    

                      Osiągnięcia

          Koła zainteresowań   

                                      Kontakt

Dla rodziców

                           Informacje

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

lp

spotkania z rodzicami

data

tematyka

1

 Spotkanie  z rodzicami

 

14.09.2015

poniedziałek

inaugurujące rok szkolny; organizacyjne; wybór trójek klasowych i Rady Rodziców. Statut, SSO, zasady zdawania egzaminów

2

Spotkanie z rodzicami

16.11. 2015

poniedziałek

Informacje n/t ocen zachowania, sprawy klasowe

3

Wywiadówka śródroczna

 

17.12.2015

czwartek

informacje o klasyfikacji śródrocznej

4

Spotkanie z rodzicami

.

31.03.2016

czwartek

Organizacja sprawdzianu. Informacje n/t ocen zachowania, sprawy klasowe

5

Wywiadówka roczna

.

23.05.2016

poniedziałek

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach rocznych

 


Kalendarz roku szkolnego 2015/16.

Rozpoczęcie rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2015 r. (wtorek)

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2015 r. (środa – czwartek)

Ferie zimowe

 

 15 lutego – 28 lutego 2016 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r. (czwartek – wtorek)

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r. (piątek)

Sprawdzian po szkole podstawowej

 

5 kwietnia 2016 (wtorek)

 

Egzamin gimnazjalny

18 kwietnia (poniedziałek) – część humanistyczna

19 kwietnia (wtorek) – część mat. - przyrodnicza

20 kwietnia (środa) – język obcy

 

Egzamin maturalny

 

4 -24 maja 2016

4 maja (środa) – polski pp

5 maja (czwartek) – matematyka pp

6 maja (piątek) – angielski  pp

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych

2 V 2016 (poniedziałek) miedzy świętami

27 V 2016 (piątek) po Bożym Ciele

W związku z egzaminami

P -  5 IV 2016 (wtorek)

G -  18,19,20 IV 2016 ( pn wtorek, środa)

SPG –4, 5, 6, V 2015  ( śr, czw, pt.) matury

        17 VI (pt) egzamin zawodowy pisemny

 

Podział roku szkolnego

1 IX – 15 XII 2015 - I półrocze

16 XII 2015 – 24 VI 2016 – II półrocze

 


 

Copyright by www.d4u.glt.pl