Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie  
 im. Komisji Edukacji Narodowej


 
Menu

                      Aktualności

        Grono pedagogiczne

              Projekt "Pierwszaki"    

                      Osiągnięcia

          Koła zainteresowań   

                                      Kontakt

Cyfrowa szkoła
Dla rodziców

                           Historia szkoły

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie jest najstarszą placówką oświatową w grodzie nad Wisłokiem. Istnieje już ponad 200 lat. Do 2000 r. jej siedzibą był budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 8,(dawniej- ul. Szkolnej) gdzie już w 1631 r. funkcjonowała szkoła jezuicka podniesiona do rangi kolegium w 1647r. w uznaniu za wysoki poziom nauczania przedniejszych wykładowców.
    W roku 1774 i przez wiek XIX funkcjonowały w budynku przy ul. Szkolnej kolejno gimnazjum, szkoła trywialna, szpital wojskowy, szkoła rozszerzona, szkoła męska, trvium dla dziewcząt, sześcioletnia szkoła męska, Seminarium Nauczycielskie.
W 1918 r. szkoła powróciła do swej dawnej siedziby, gdzie w roku 1921 powstała siedmioklasowa szkoła męska. W 1926r. Rada Szkolna powiatowa powołała także siedmioklasową szkołę żeńską. W 1948r. utworzono Szkołę Podstawową Nr 1.
    14.X.1978r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie w 205 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej otrzymała jej imię i sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakład opiekuńczy WSK w Krośnie.

W tym uroczystym dniu odsłonięto także tablicę pamiątkową .
 

Z dniem 1 września 2000 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 została przeniesiona do budynku przy ul. Piotra Skargi 1, natomiast obecnie w obiekcie zabytkowym z XVII wieku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 mieści się Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.


 

Copyright by www.d4u.glt.pl