Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie  
 im. Komisji Edukacji Narodowej


 
Menu

                      Aktualności

        Grono pedagogiczne

              Projekt "Pierwszaki"    

                      Osiągnięcia

          Koła zainteresowań   

                                      Kontakt

Cyfrowa szkoła
Dla rodziców

                           Dokumenty szkolne

 

Statut szkoły

Wewnątrzszkolny system oceniania

PROGRAM WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE

NA LATA 2014 – 2017

Szkolny Program Profilaktyczny
w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie

zatwierdzony do realizacji w latach 2014 - 2017

 

 

 


 

Copyright by www.d4u.glt.pl